1.14.2009

some college luv poems..

i skimmed through my things and saw some of my work when i was in school.. these were mainly for an assignment or seat work..

here it is..
----------

the first one was when i was in freshies.. it was for my filipino assignment.. its untitled tho.. but i got 97 for it. haha.

Sadya ngang nakatutuwa
Kapag puso ang nakataya
Lahat ay hahamakin
Pag-ibig lama'y maangkin

Langit at lupa man
Ang siyang pumapagitan
Hindi alintana, walang pakialam
Pag-ibig di lamang mabalam

Ngunit bakit kung nasaktan
Itong damdami'y isa nang kalokohan
Pag-ibig nga ba?
O isa lang paghanga?

Maging anu paman
Basta't itong nararamdaman
Tunay at totoo..
Magunaw man ang mundo!


this one was a seat work for fil when i was a sophie.. its actually a group work.. we were given a tagalog poem which we have to translate to our dialect and arrange it as if its a new poem.. i did the first stanza, the rest are mainly jay's work with the help of everyone of course.. we got B+ for this.. i wasn't able to find the original tagalog poem tho..


Iyo... Namumoot Ako!

Urog na kaugmahan asin katoninungan
sa pagpadangat namamatean,
Nin huli ta ika igwa nang kadamay
sa gabos na hinanakit sa buhay...

Ang sakuyang inaatubang na futuro
Garo baga mayong padumanan
Ini sarong kasiguraduhan
Ta iyo, ako man nanggad nakukulgan...

Pinadangat ko siya, tunay ang sakuyang namamatean
Pig-alay ko pati sakong kapalaran
pero sakong pighapot sadiri ko
Namamatean ko, totoo ba ito?

Tano pa ako nabuhay?
Sa mundong ining mayong nangyayaring maray
Mas maray pang kuanon na lang ako
kang Poong Maykapal
O kakanun na lang nin daga.. habo ko nang mabuhay.

Siguro panahon na para sabihon ko an totoo...
Pagduwaduwa garo bago pigpupundo ako
Ta mayo man lang nangyayari
Gabos na lang baga binabarawi...

O sakong pinapadangat,
dangugon mo ako...
Sasabihon ko saimo gabos na bagay na totoo...
Namomoot ako saimo,
Sana dai ka maghabo...
Gigibuhon ko gabos para saimo,
Yan ang pangako ko.


-------
i suddenly missed writing.. i hope i could do some again..

0 comments: